Klimatyzacja  Jest 459 produktów.

Klimatyzacja

Garść wiedzy o klimatyzacji..

Klasyczna definicja podawana przez American Society of Heating Ventilating Engineers (ASHVE) brzmi: klimatyzacja jest sumą procesów, które nadają powietrzu w pomieszczeniu określonych parametrów i warunków pożądanych ze względów higienicznych i z uwagi na dobre samopoczucie ludzi lub wymaganych przez technologię produkcji.

Podstawowy podział klimatyzacji wygląda więc następująco:

- komfortu,

- przemysłowa,

- pomieszczeń czystych.

Jeżeli w grę wchodzi specyfika obiektów, które rozpatrujemy pod kontem klimatyzacji nasuwa się drugi podział :

- budynków mieszkalnych,

- budynków użyteczności publicznej,

- budynków produkcyjnych,

- budynków gospodarskich,

- budynków opieki zdrowotnej,

- budynków biurowych i hotelowych,

- obiektów specjalnych (samochody, samoloty, kopalnie itp.).

Przy doborze właściwego systemu klimatyzacji dla konkretnego pomieszczenia lub układu pomieszczeń należy zwrócić uwagę na wiele istotnych czynników:

- rodzaj i przeznaczenie obiektu ,

- rozmiary pomieszczenia,

- grubości przegród i występującą izolację,

- orientację oraz wielkość otworów okiennych i drzwiowych,

- ilość przebywających osób,

- ilość ciepła oddawanego przez pracujące urządzenia.