×

Panel sterujący C6.2

Panel sterujący C6.2 z uproszczonym statycznym ekranem dotykowym, posiada dostęp do podstawowych funkcji z pełnym dostępem przez zintegrowany web-server.

Charakterystyka

  • Nowoczesny panel z dotykowymi przyciskami.
  • Fabrycznie zaprogramowane ustawienia.
  • Wybór trybu pracy z poziomu panelu.

Funkcje automatyki C6

Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego. - Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze ustawionej przez użytkownika

Utrzymywanie temperatury powietrza wywiewanego - Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania ustawionej przez użytkownika temperatury powietrza wywiewanego.

Utrzymywanie temperatury powietrza w pomieszczeniu - Jednostka dostarcza powietrze o temperaturze niezbędnej dla utrzymania wymaganej przez użytkownika temperatury w pomieszczeniu. Pomiar temperatury odbywa się poprzez czujnik temperatury w naściennym panelu sterowania

Zbalansowane regulowanie temperatury - Wartość temperatury powietrza nawiewanego zostaje określona automatycznie na podstawie bieżącej temperatury powietrza wywiewanego, tzn. temperatura powietrza nawiewanego będzie miała taką samą wartość, jak powietrza wywiewanego

Sterowanie stałym strumieniem powietrza (CAV) - Jednostka utrzymuje stały wydatek powietrza nawiewanego i/lub wywiewanego bez względu na zmiany pojawiające się po stronie instalacji wentylacji.

Sterowanie zmiennym strumieniem powietrza (VAV) - Jednostka nawiewa i wywiewa ilość powietrza zgodną z bieżącym zapotrzebowaniem na wentylację pomieszczeń

Bezpośrednie sterowanie strumieniem powietrza (DCV) - Wydajność jednostki zmienia się na podstawie zewnętrznego sygnału sterującego.

Regulacja wydajności nagrzewnicy wodnej - Jednostka reguluje wydajność nagrzewnicy wodnej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania.

Regulacja wydajności chłodnicy freonowej - Jednostka reguluje wydajność chłodnicy freonowej za pomocą dedykowanych styków w automatyce. Funkcję można aktywować z poziomu panelu sterowania.

Programator tygodniowy - Możliwy jest wybór jednego z czterech  fabrycznie  ustawionych harmonogramów pracy urządzenia. W razie konieczności, programy można modyfikować.

Harmonogram urlopowy - Użytkownik ma możliwość zaprogramowania okresów urlopowych. Wówczas jednostka nie będzie pracowała w sposób ciągły, a jedynie od czasu do czasu uruchomi się celem przewietrzenia pomieszczeń.

Regulacja jakości powietrza - Po podłączeniu dodatkowego czujnika jakości/wilgotności powietrza, wydajność jednostki regulowana będzie automatycznie. W ten sposób centrala gwarantuje optymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii.

Praca na żądanie -  Jednostka uruchomi się, kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu nie spełnia wartości nastawionej przez użytkownika.

Odzysk chłodu - W okresie letnim jednostka odzyskuje chłód z powietrza wywiewanego z klimatyzowanych pomieszczeń.

Funkcja utrzymywania temperatury - Funkcja ma na celu utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniu poprzez zmniejszenie ilości powietrza. Dzięki temu zapobiega się nadmiernemu przegrzaniu lub przechłodzeniu pomieszczeń.

Free cooling - Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawionej, a temperatura zewnętrzna jest niższa, wówczas wymiennik ciepła przestaje pracować, a pomieszczenia schładzane są powietrzem zewnętrznym

Regulacja wydatku stykami zewnętrznymi - Ilość powietrza można ustalić za pomocą trzech zewnętrznych styków. Intensywność chłodzenia można przypisać każdemu stykowi osobno

Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej - Jeśli jednostkę podłączono do sieci wewnętrznej lub Internetu, możliwe jest sterowanie parametrami urządzenia za pomocą prostego interfejsu w przeglądarce internetowej na komputerze, lub za pomocą innego urządzenia mobilnego

Sterowanie za pomocą smartfona - Aplikacja Komfovent Home posiada taki sam interfejs jak fabryczny panel sterowania i pozwala użytkownikowi na nastawę parametrów pracy z dowolnego miejsca

Funkcje zabezpieczające

Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów - Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów określany jest w zależności od czasu i intensywności pracy jednostki. Jeśli zbliża się czas wymiany filtrów, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem.

Regulacja układu wody - W urządzeniach z dodatkową nagrzewnicą/chłodnicą wodną zapewniono sterowanie pompy cyrkulacyjnej oraz siłownika zaworu mieszającego.

Rozgrzanie i czyszczenie rotora  - Aby uniknąć zabrudzenia niepracującego obrotowego wymiennika ciepła, jednostka okresowo wymusza jego pracę.

Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed przemarznięciem - Jednostki z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła wyposażone są we wstępną, elektryczną nagrzewnicę powietrza. Nagrzewnica załącza się, gdy występuje ryzyko przemarznięcia wymiennika, a jej moc jest regulowana płynnie, dzięki czemu urządzenie może pracować nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych i niewielkim zużyciu energii elektrycznej.

Wskazanie awarii wymiennika ciepła - W jednostkach wyposażonych zarówno w wymiennik przeciwprądowy jak i obrotowy sprawdzana jest sprawność temperaturowa odzysku ciepła. Jeśli wartość ta jest zbyt niska, użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem

Zabezpieczenie przed przemarznięciem wodnej nagrzewnicy powietrza - Funkcja ma na celu zminimalizowanie ryzyka przemarznięcia nagrzewnicy wodnej podczas normalnej pracy centrali. W przypadku wyłączenia jednostki utrzymywany jest przepływ czynnika grzewczego.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej - W przypadku wystąpienia ryzyka przegrzania nagrzewnicy elektrycznej, urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeśli centrala zostanie wyłączona w trakcie pracy w trybie grzania, wentylatora będą pracować przez określony czas celem schłodzenia nagrzewnicy.

Wskazanie zbyt niskiego przepływu powietrza - Jeżeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przepływu powietrza w określonym czasie, urządzenie wyłącza się.

Awaryjne wyłączanie w przypadku pożaru - Alarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala podłączona jest do centrali pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatura wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta.

Awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia krytycznej temperatury - W przypadku uzyskania zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza nawiewanego, centrala wyłącza się automatycznie

Inteligentna autodiagnostyka - Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie usterka, urządzenie wyłącza się jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat.

002889

Opis

Gwarancja
3 lata