×

Czyste Powietrze 2024 - zmiany w programie

Table of contents

Czyste Powietrze 2024 - zmiany w programie

Nadchodzące zmiany to przede wszystkim zaostrzenie wymogów dotyczących dofinansowania urządzeń grzewczych - pomp ciepła, kotłów na pellet oraz zgazowujących drewno.

Pompy ciepła przeznaczone do dofinansowania będą musiały przejść weryfikację jakości. NFOŚiGW będzie wymagał raportu z badań urządzeń przeprowadzonych w akredytowanych jednostkach badawczych.

Gdzie znaleźć pompę ciepła do otrzymania dofinansowania?

Wszystkie pompy ciepła, które pozytywnie przejdą weryfikację i otrzymają zgodność wyników badań z danymi umieszczonymi na etykiecie efektywności energetycznej oraz karcie produktu będą figurowały na liście ZUM. Jest to baza danych urządzeń i materiałów budowlanych dopuszczonych do dotacji Programu Czyste Powietrze.

Bezpieczeństwo i energooszczędność

Wprowadzone zmiany mają za zadanie chronić przed nieuczciwymi dystrybutorami zagranicznych urządzeń. Wybierając sprawdzone urządzenia, wpływamy na zmniejszenie naszych rachunków za prąd.

Inne programy ekologiczne

Czyste Powietrze to nie jedyny program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Indywidualni beneficjenci w 2024 roku będą mogli liczyć na wsparcie w takich programach jak: Mój Prąd, Ciepłe Mieszkanie, Moje Ciepło, Moja Woda oraz Mój Elektryk.

Categories: Aktualności
Dolny baner.jpg

Odroczony termin płatności!

Zyskaj możliwość dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności, dbając tym samym o płynność finansową swojej firmy oraz jej wizerunek w oczach inwestora. Przejdź weryfikację i korzystaj z wszystkich funkcjonalności konta B2B.

sprawdź