×
Climaver A2 Black 25 mm
search
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm
  • Climaver A2 Black 25 mm

Climaver A2 Black 25 mm

Płyty Climaver A2 Black przeznaczone są do wykonywania gotowych izolowanych termicznie i akustycznie przewodów o przekroju prostokątnym w powietrznych instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, wszelkich budynkach użyteczności publicznej, w tym w obiektach szpitalnych oraz w budynkach przemysłowych, w tym branży spożywczej.

Ze względu na bardzo dobre właściwości tłumienia dźwięku stosowanie systemów Climaver jest szczególnie zalecane w budynkach o najwyższych wymaganiach akustycznych takich jak studia nagrań, studia telewizyjne i radiowe, filharmonie, teatry, kina, biblioteki, sale konferencyjne, wykładowe, jak również biura, sale szpitalne, budynki mieszkalne itp.

354,87 zł
( )

Ilość

 

Zobacz opcje dostawy

 

Darmowa dostawa od 4500 zł netto

Charakterystyka

Prosty i szybki sposób wykonania przewodów i kształtek, nie wymagający drogich narzędzi,

krótki czas realizacji, przy niskim koszcie wykonawstwa,

możliwość wykonywania przewodów na placu budowy (znaczne obniżenie kosztów transportu),

zbędna dodatkowa izolacja,

bardzo dobra izolacja akustyczna (możliwość ograniczenia, a nawet całkowitego wyeliminowania tłumików),

wysoka szczelność przewodów,

brak tendencji do rozwoju grzybów i pleśni,

znikomy system podwieszeń z uwagi na mały ciężar materiałów służących do wykonania przewodów,

łatwość wykonania przeróbek w trakcie lub po montażu (brak odpadów),

możliwość częstego czyszczenia przewodów - wysoka jakość przesyłanego powietrza,

całkowita odporność na korozję,

możliwość wykorzystania przewodów jako wystrój wnętrz - Climaver Deco,

optymalne wykorzystanie materiału do budowy przewodów:

      

Powłoka wewnętrzna

Czarna tkanina z włókna szklanego o grubości 160 ?m.

Powłoka zewnętrzna

Folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego oraz wzmocniona warstwą papieru impregnowanego Kraft o grubości: folia al. 70 ?m, papier - 130 ?m.

   Rodzaj płyty    Climaver A2 Black 25 mm
   Wymiary płyt  
   Grubość    25 mm
   Szerokość    1190 mm
   Długość    3000 mm
   Gęstość    85 kg/m3
   Klasa sztywności    R5
   Reakcja na ogień; Euroklasa ogniowa    niepalna; A2-s1,d0

Parametry techniczne

   Rodzaj płyty    Climaver A2 Black 25 mm
   Parametry pracy        
   Max. temperatura    120oC
   Min. temperatura    -30oC
   Max. ciśnienie    800 Pa
   Max. podciśnienie   -800 Pa
   Max. prędkość powietrza    20 m/s
   Klasa szczelności    D
   Opór dyfuzyjny powłoki zewnętrznej    141 m2*h*Pa/mg
   Max. wilgotność    98%

Łączenie płyt

          

Właściwości tłumiące

Wymiary wewnętrzne przewodu (mm) Tłumienie akustyczne dla prostego przewodu (dB/m)
200 x 200 2,21 2,21 2,21 10,27 7,96 5,82
300 x 400 1,29 1,29 1,29 5,99 4,64 3,40
400 x 500 0,99 0,99 0,99 4,62, 3,58 2,62
400 x 700 0,87 0,87 0,87 4,04 3,13 2,29
800 x 1000 0,50 0,50 0,50 2,31 1,79 1,31

Przewodnictwo cieplne

   Temperatura    10oC    20oC    40oC    60oC
   Przewodnictwo cieplne ? [W/m?K]    0,032    0,033    0,036    0,038

Charakterystyki oporów powietrza

Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Black. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.  

Kondensacja pary wodnej

Poniższy wykres umożliwia okreslenie grubości warstwy izolacji przewodu wentylacyjnego niezbędnej w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej. Zaznaczony czerwoną linią przykład odnosi się do ekstremalnych warunków, jakie mogą panować w pomieszczeniach i do materiału izolacyjnego płyt Climaver. Minimalna grubość izolacji zapobiegająca kondensacji pary wodnej w tych warunkach to 20 mm. 25 mm izolacji płyt Climaver zapewnia uniknięcie kondensacji.

000706